Felvételi eljárás

Jelentkezés

Ha már tudod, hogy mely szakra, mely intézménybe szeretnél felvételizni, akkor jöhet a következő lépés, a felvételi.

FELVÉTELI MENETREND2018. február 15.

Felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő (kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben)

2018. február 20.

Hitelesítés határideje: Ügyfélkapun keresztül vagy a kinyomtatott, aláírt hitelesítő adatlap postára adásával

2018. április 19-től

E-felvételi ügintézési időszaka: online tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról, ponszámokról

2018. június 11.

A jelentkezésről szóló általános tájékoztatás kiküldése

2018. június 27-ig

Hiánypótlási felszólítás megküldése

2018. július 11.

A felvételi kérelem benyűjtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, továbbá az egyszeri sorrendmódosítás határideje

2018. július 25.

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése

legkésőbb 2018. augusztus 5-ig

Besorolási döntésről szóló határozat közzétételi az E-felvételiben, valamint erről értesítő e-mail kiküldése

legkésőbb 2018. augusztus 8-ig

Felvételi határozat közlése (a felsőoktatási intézmények küldik a felvétel nyert jelentkezőiknek postai úton vagy e-mailben)

a közléstől számított 30 nap

Jogorvoslati kérelem benyújtásának határidej

Hogyan kell jelentkezni?

A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásba kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz, a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül. Itt az adatokat egy webes felületen kell rögzítened. Az E-felvételit a Felvi.hu-n történő regisztráció után tudod használni.

Figyelem! Fontos, hogy a jelentkezési határidő után, a teljes eljárás alatt is rendszeresen figyeld a megadott e-mail postafiókodat, ahová a hivatalos értesítéseket, felszólításokat, hiánypótlási kéréseket, tájékoztatásokat kapod!

A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési időszakában – azaz 2017. december 22. és 2018. február 15. között – az E-felvételi kizárólag jelentkezésre, ezt követően 2018. február 20-ig a jelentkezés hitelesítésére szolgál (e-jelentkezés). Az ügyintézési időszakban – 2018. április 19-től – pedig a jelentkezéssel kapcsolatos folyamatos online tájékoztatás, illetve az ügyintézési funkciók (pl. adatmódosítás, dokumentum-feltöltés, sorrendmódosítás, betekintés a személyes adatokba, jelentkezésekbe, pontszámokba) érhetők el.A jelentkezés határideje: 2018. február 15.

A hitelesítés határideje: 2018. február 20.

A jelentkezési határidőt követően jelentkezést NEM nyújthatsz be! Hitelesítés nélkül a jelentkezés érvénytelen!

AZ E-FELVÉTELI FOLYAMATA

Regisztráció

Az elektronikus felvételi használatához regisztrálnod kell a Felvi.hu-n.

A regisztráció során meg kell adnod egy felhasználónevet és egy jelszót (amelyekkel a későbbiekben bármikor be tudsz jelentkezni a felületre), valamint az E-felvételi során használni kívánt e-mail címet. Fontos, hogy olyan e-mail címet adj meg, amelyet folyamatosan figyelni tudsz, mert az eljárással kapcsolatos hivatalos értesítések, tájékoztatások oda érkeznek majd. (Szükség esetén ez az e-mail cím az eljárás folyamán megváltoztatható.)

Amennyiben már regisztráltál a honlapon, akkor az E-felvételi használatához nem kell újra regisztrálnod.

Bejelentkezés után az E-felvételi menüpontból érheted el a jelentkezési felületet. Az E-felvételire történő első kattintáskor a el kell fogadnod a felhasználási feltételeket, amelyek pontosan rögzítik az E-felvételihez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ezek megismerése és tudomásulvétele az elektronikus jelentkezés elengedhetetlen feltétele. Ezt olvasd el figyelmesen, mert az ebben leírtak szükségesek a megfelelő használathoz!

A felhasználási feltételek elfogadása után, az E-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan elküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre az egyedi biztonsági kódodat, amely szükséges az E-felvételi rendszerébe való belépéshez, valamint kiosztja (és a biztonsági kóddal együtt) elküldi az ún. felvételi azonosító számot. A felvételi azonosító szám ezt követően folyamatosan látható az E-felvételi felületén is.

A sikeres hitelesítés és az adatok feldolgozása után ezen a felvételi azonosító számon tartják majd nyilván az adataidat. A felvételi eljárás folyamán – ügyintézéskor vagy tájékozódáskor – erre a felvételi azonosító számra kell hivatkozni.

Az E-felvételi jelentkezés kitöltése

Az E-felvételi során a különböző adatcsoportoknak megfelelő menüpontokban kell rögzíted a szükséges adatokat:

  • a személyes adatok, a választott jelentkezési helyek és az eredményeinek megadása,
  • a szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumok feltöltése után
  • az esetleges kiegészítő díj befizetésével és a hitelesítéssel zárva a jelentkezést.

Az E-felvételiben számos segítő funkció támogat a kérelem kitöltésében útmutatók, üzenetek, figyelmeztetések és keresők formájában. A rendszer automatikusan kiszűri az általa felismerhető hibákat és jelzi, ha javításra van szükség. Az űrlapok kitöltése bármikor abbahagyhatod és folytathatod, az adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden

Figyelem! Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredményeket rögzítened, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával – az E-felvételiben feltöltve vagy postai úton benyújtva – igazolnod is kell, az alábbiak kivételével:

  1. A 2003. január 1-je után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok esetében az elektronikus jelentkezés során kötelező megadni a bizonyítványok adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.
  2. A 2018. február 15. után megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványok adatait az e-ügyintézés során kell rögzíteni (ld. a Tájékozódás, ügyintézés c. fejezetet).
  3. A 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványban és érettségi tanúsítvány(ok)ban szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből.

Az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheted a nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából és a köznevelés információs rendszeréből átkerült adataidat.

A 2018. évi általános eljárásban a 2003. január 1. után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok, valamint a 2006. január 1. utáni magyar rendszerű érettségi bizonyítványok másolatait NEM KELL FELTÖLTENI.

Amennyiben a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok és a dokumentumokon szereplő adatok eltérnek, vagy nem jelennek meg az E-felvételi ügyintézési időszakában a „Közhiteles nyilvántartásokból származó információk" menüpontban, akkor a fentieket dokumentummal kell igazolnod.

Egyéni döntésed, hogy pontszámításodat milyen eredmények alapján kezdeményezed, ezért figyelned kell arra, hogy benyújts minden olyan dokumentumot, amely alapján pontot szeretnél számíttatni. (A többletpontokat igazoló dokumentumokra vonatkozóan nincs hiánypótlási felszólítás – kivéve a 2003. január 1-je után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány adatainak és a 2003. január 1-je előtt megszerzett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának hiányát.) Az érintett – és a jelentkezési határidőig rendelkezésre nem álló – bizonyítványmásolatok benyújtásának határideje 2018. július 11.

Figyelem! A dokumentumfeltöltő felület csak a feltöltések sikerességének tényét igazolja vissza, azt nem jelzi, hogy a megfelelő dokumentumot és annak valamennyi (szükséges) oldalát csatoltad-e az adott kategóriába – ezt feltöltés után érdemes leellenőrizni! Amennyiben a feltöltött dokumentum nem abba a kategóriába tartozik, ahová feltöltötted, a Hivatal a dokumentumot a megfelelő helyre átsorolja. A feldolgozottság státusza az E-felvételi felületén nézhető meg, az ügyintézési időszakban.

Ha még a jelentkezési időszakban meggondolod magad, változik a szándékod, az E-felvételiben egyszerűen és biztonságosan javíthatsz, módosíthatsz. A jelentkezési határidő lejártával, azaz 2018. február 15. után ezek a lehetőségek a jogszabályoknak megfelelően korlátozottak.

Ha a felvételi eredményt befolyásoló valótlan adatszolgáltatás, visszaélés történik, a felvételről szóló döntést a felsőoktatási intézmény vezetője megsemmisíti, és az érintett jelentkező ellen büntetőjogi eljárás indítható.

Jelentkezési helyek

Az E-felvételi Jelentkezés felvétele menüpontjában kell megjelölni a kiválasztott jelentkezési helyeket, azaz melyik intézménybe és szakra, milyen képzési szintre, milyen munkarend szerinti képzésre és milyen finanszírozási formára jelentkezel.

A jelentkezési helyeket legördülő menüből kell kiválasztani. Figyelni kell arra, hogy pontosan azt a képzést, szintet, munkarendet, finanszírozási formát válaszd ki, amelyre jelentkezni kívánsz!

Figyelem! A képzéseknél ügyelj a képzési hely és nyelv megfelelő kiválasztására is, ezt a meghirdetett képzés neve tartalmazza. Amennyiben a meghirdetett képzés neve nem tartalmaz települést, akkor a meghirdető kar/intézmény címe szerinti településre vonatkozik a meghirdetés. Az ettől eltérő település nevét a meghirdetésben zárójelben jelölik. Hasonló módon, a meghirdetett képzések nyelve magyar, ha nincs a nyelv külön jelölve.

A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb hat jelentkezési helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelölöd, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetned, vagyis a jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki.

Egy felsőoktatási felvételi eljárásban minden jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a jelentkezéseinek sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol a felvételi összpontszáma eléri vagy meghaladja az adott jelentkezési helyre megállapított felvételi ponthatárt. Ebben az esetben magasabb sorszámú jelentkezési helyekre nem vehető fel akkor sem, ha felvételi összpontszáma elérné az azokon megállapított ponthatárt.

A felvételi eljárásban állami ösztöndíjas és önköltséges képzések is hirdethetők, de előfordulhatnak olyan jelentkezési helyek is, melyeket csak állami ösztöndíjas, vagy csak önköltséges formában hirdetnek meg az intézmények. Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre történő jelentkezés egymástól független. Ha mindkét finanszírozási formát vállalod, akkor egy szak állami ösztöndíjas és önköltséges formáját a jelentkezéskor – a kért elbírálási sorrenden belül – két különböző sorban kell feltüntetned (feltéve, hogy a szakot mindkét finanszírozási formában meghirdették).

Figyelem! Mindenkinek a saját döntése az, hogy egy adott képzés magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges formájára jelentkezik-e. Amennyiben mindkét finanszírozási formát megjelölöd, a besorolásra a jelentkező által megadott sorrend alapján kerül sor.

A jelentkezési sorrend

Amennyiben több képzést szeretnél megjelölni, a kiválasztott szakok között sorrendet kell felállítanod.

A jelentkezési sorrend kialakításának lényege, hogy az a jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová a legjobban szeretnél bekerülni, és az utolsó helyre pedig az, ahová a megjelöltek közül a legkevésbé szeretnél bekerülni.

A sorrend felállításakor érdemes figyelembe venni a választott képzés finanszírozási formáját is. Azt kell mérlegelned, hogy mindenképpen az adott intézmény adott képzésére szeretnél bekerülni, függetlenül annak finanszírozási formájától, vagy inkább az állami ösztöndíjjal támogatott képzéseket részesíted előnyben. Az állami ösztöndíjas és az önköltséges finanszírozási formának nem kell kötelezően egymást követően szerepelnie.

Érdemes nem csak egy jelentkezést megjelölni, hanem érdeklődésed szerint többet is (pl. ugyanazt a képzést több intézményben is megpályázni). Ezzel  nagyobb eséllyel biztosíthatod a sikeres felvételt.

Figyelem! A jelentkezési határidő után új képzés megjelölésére nincs lehetőség! Ez magában foglalja a jelentkezéskor megadott jelentkezési hely bármely adatának (szint, munkarend, intézmény, szak, meghirdetés nyelve) módosítását is!

A jelentkezési sorrenden kizárólag egy alkalommal lehet módosítani, vagy jelentkezési hely(ek)et visszavonni: az ügyintézési időszakban, legkésőbb 2018. július 11-ig.

A kiegészítő eljárási díj befizetése

A felsőoktatási felvételi eljárás során díjmentesen három képzés jelölhető meg (állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, azaz összesen 6 sor tölthető ki).

Az E-felvételi a díjmentesen megjelölt képzéseken túl rögzített jelentkezési helyek alapján automatikusan kiszámolja és megjeleníti a fizetendő kiegészítő eljárási díjat, amelyet egy összegben kell megfizetned. Erre kizárólag az alábbi módok egyikén van lehetőség:

  1. banki átutalással,
  2. internetes tranzakcióval, dombornyomott vagy virtuális bankkártya használatával.

A befizetés határideje megegyezik a jelentkezés határidejével, azaz 2018. február 15.

A hitelesítés

Az űrlapok kitöltése és az eljárási díj befizetése utáni következő teendő a jelentkezés hitelesítése, amely nélkül a jelentkezés érvénytelen. Javasolt a hitelesítést akkor megtenni, amikor már biztos vagy abban, hogy nem kívánsz változtatni az adataidon, a választott jelentkezési helyeiden, a feltöltött dokumentumaidon, vagy a jelentkezési határidő eleve lejárt.

Amennyiben a hitelesítést követően, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit változtatsz az E-felvételiben (adatot módosít, befizetési igazolást, dokumentumot tölt fel), a felvételi kérelmét újra hitelesíteni kell!

1. Ügyfélkapun keresztül

Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével – a személyazonosság igazolása mellett – biztonságosan kapcsolatba lehet lépni elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. A szolgáltatást állampolgárságtól függetlenül mindenki igénybe veheti.

Ha még nem rendelkezel Ügyfélkapu regisztrációval: az egyszeri regisztrációt személyesen bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán, külképviseleten, vagy elektronikusan indíthatod el a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában. Ideiglenes regisztráció az E-felvételi jelentkezés hitelesítéséhez nem fogadható el. (Az E-felvételin kívül folyamatosan bővülő körben számos egyéb ügyet lehet elektronikus úton intézni Ügyfélkapuval.

Ha már rendelkezel Ügyfélkapu regisztrációval, akkor az E-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik, melyről elektronikus értesítést kapsz. A hitelesítési folyamat végrehajtására vonatkozó pontos útmutatást az E-felvételi felülete tartalmazza.

Figyelem! Amennyiben az Ügyfélkapuval történő hitelesítés többszöri kísérlet után sem sikeres (pl. a természetes személyazonosítók karakterszinten eltérnek), ellenőrizd, hogy az E-felvételi jelentkezés során megadott adataid teljes mértékben megegyeznek-e az Ügyfélkapun szereplő adataiddal (pl. két utónév esetén mindkettőt rögzítetted-e).

2. Hitelesítő adatlappal

Amennyiben nem élsz az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítés lehetőségével, akkor az űrlapok kitöltése, mentése, valamint adataidnak ellenőrzése után ki kell nyomtatnod a felületről az ún. hitelesítő adatlapot. Ez tartalmaz minden olyan adatot, amelyet a kérelmedben rögzítettél, beleértve a feltöltött dokumentumok listáját is. A hitelesítő adatlap aláírásával nyilatkozol ezek valódiságáról, tehát postázás előtt mindenképpen ellenőrizd a megadottakat!

A hitelesítő adatlapot aláírva – ajánlott küldeményként – kell postázni a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. A jelentkezési szándék a hitelesítés után válik érvényessé.

Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje: 2018. február 20.

További információk a 2018. szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezésekről:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A